niedziela, 06 grudnia 2009 15:56

SKRTY KLAWISZOWE

Kombinacje klawiszy s zalenie od producenta posiadanej przegldarki internetowej. Podajemy klawisze dostpu dla przegldarki Internet Explorer i Firefox (oznaczone odpowiednio IE/FF). Jeli uywasz innej przegldarki sprawd sposb wywoania klawiszy w dokumentacji dostarczonej przez producenta przegldarki.

Powikszanie czcionki:

Wiksza czcionka - FF: alt+shift+q; IE: alt+q+enter

Mniejsza czcionka - FF: alt+shift+t; IE: alt+t+enter

Powikszanie strony (dla IE i FF) :

Powiekszenie: Ctlr- +

Pomniejszanie: Ctrl- -

lub Ctrl + kko myszy gra/d


Nawigacja po stronie:

klawisze strzaek,

klawisz TAB, aby przeskoczy do nastpnego elementu (np. w menu, lub w formularzu)

Klawisz Shift+TAB aby cofn si do poprzedniego elementu

Klawisze PgUp i PgDown aby przeskakiwa strone w gr lub w d


Pozostae klawisze skrtw zgodnie z dokumentacj Twojej przegldarki.

Pozostae skrty:

Przeskocz do strony gwnej: FF: alt+shift+z; IE: alt+z+enter

Przeskocz do Menu (lewa kolumna): FF: alt+shift+L; IE: alt+L

Przeskocz do prawej kolumny: FF: alt+shift+r; IE: alt+r

Przeskocz do treci (rodkowa kolumna): FF: alt+shift+c; IE: alt+c

Przycisk 'POKA WYBRANE': FF: alt+shift+s; IE: alt+s+enter

Zamknij obrazek (jeli otwarty): x lub c, lub kliknij gdziekolwiek poza obszar obrazu